top of page

NYHET!

EU-lag: solceller blir obligatoriskt på nya byggnader

”En enorm milstolpe”. Så kallas EU-lagen om att nya byggnader från år 2026 måste ha solceller. Lagen gäller också offentliga byggnader som senast år 2030 ska ha utrustats med solinstallationer retroaktivt.

DALL·E 2024-03-14 10.26.49 - Create an image that visualizes the future of solar energy in
DALL·E 2024-03-14 10.26.49 - Create an image that visualizes the future of solar energy in

EU Solar Standard

Den 12/3 antogs en ny lag – EU Solar Standard – i EU-parlamentet. Lagen, eller förslagen, är en del av direktivet om byggnaders energiprestanda och kommer att ställa krav på solenergiinstallationer i hela EU. Solceller måste i enlighet med förslagen integreras i alla nya kommersiella och offentliga byggnader från 2026. Senast 2030 måste samtliga offentliga byggnader, nya som gamla, vara utrustade med solceller.

Senast 2029 ska även nya bostadshus ha solceller på taken. Från och med 2032 gäller detsamma för bostadshus som genomgår en större renovering.

Jan Osenberg, politisk rådgivare på branschorganisationen Solar power Europe, kallar lagen ”en enorm milstolpe”:

– Lagen lägger makten i medborgarnas händer och kommer att ta energiövergången till de platser där vi sover, arbetar och bor, säger han i ett pressmeddelande.

Lagen EU Solar Standard

  • Lagen EU Solar Standard väntas träda i kraft gradvis från 2026.
  • Lagen är en del av direktivet om byggnaders energiprestanda, som i sin tur är en del av EU-kommissionens Fit for 55-paket från 2021.
  • Undantag ges för historiska byggnader och jordbruksbyggnader. Medlemsländer kan också utesluta byggnader av särskilt arkitektoniskt eller historiskt värde, tillfälliga byggnader, kyrkor och platser för tillbedjan.
DALL·E 2024-03-19 10.55.08 - Create an image featuring black solar panels as the backgroun

Our Services

ARBA Solar välkomnar utvecklingen!

Detta är ett stort steg mot vårt gemensamma mål för en grönare och mer hållbar framtid.

På ARBA Solar välkomnar vi denna utveckling med öppna armar! Vi är här för att hjälpa dig navigera i denna nya era, oavsett om du bygger nytt eller funderar på att uppgradera ditt nuvarande hem med solenergi.

Med vår expertis och högkvalitativa solcellslösningar kan vi tillsammans se till att ditt hem inte bara följer de nya lagkraven utan också maximerar de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med solenergi.

Låt oss tillsammans bygga en ljusare framtid. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att anpassa dig till och dra nytta av dessa nya bestämmelser.

bottom of page